Utiliteitsbouw

Den Dunnen is naast de uitvoering en ontwikkeling van woonbestemming gerelateerde projecten, tevens actief in het realiseren, verbouwen en renoveren van utiliteitsbebouwing. Binnen deze utiliteitsbebouwing, welke bijvoorbeeld betrekking heeft op kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, werkplaatsen en dergelijke, wordt een professionele individuele benadering toegepast. Hierbij staan de eisen en wensen van de opdrachtgever voorop, waarbinnen als vanzelfsprekend de ambitie wordt uitgesproken om de realisatie- en/of productiekosten te minimaliseren en kwaliteit te maximaliseren.

'